خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

۴۵ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

طرح درس کلی بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۲ ، ۱۵:۵۹
علی اکبر تاجیک

پاورپوینت آموزش ریاضی به دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

دانلود در ادامه مطلب

۶ نظر ۲۵ تیر ۹۲ ، ۱۵:۴۶
علی اکبر تاجیک

نمونه سوال ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی  نوبت اول - شماره 2

نمونه سوال ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی نوبت اول - سایت خودنویس - مقالات آموزشی - علی اکبر تاجیک

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۲ ، ۱۵:۳۷
علی اکبر تاجیک

کتاب مهر:

مجموعه اطلاعات مدیریت آموزشگاهی ( شرح وظایف کلیه عوامل و کارکنان مدرسه ابتدایی، برنامه هایی که در طول سال در مدرسه ابتدایی اجرا می شود.)

کتاب مهر - مجموعه اطلاعات مدیریت آموزشگاهی وظایف عوامل و کارکنان مدارس ابتدایی -آموزش چند پایه - علی اکبر تاجیک - خودنویس آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

مجموعه اطلاعات مدیریت آموزشگاهی ( شرح وظایف کلیه عوامل و کارکنان مدرسه ابتدایی، برنامه هایی که در طول سال در مدرسه ابتدایی اجرا می شود.)

دانلود در ادامه ی مطلب

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۷:۰۹
علی اکبر تاجیک

تعداد بسیار زیادی از وبلاگهای مفید در زمینه آموزشی را در ادامه  ی مطلب ببینید. 

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۶:۳۸
علی اکبر تاجیک

برگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفی را در ادامه مطلب دانلود کنید.

فایل و مقالات کمیاب

http://gorgan.farafile.ir


۲ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۶:۲۴
علی اکبر تاجیک

کتاب  های الکترونیکی کار و فناوری ، مطالعات اجتماعی ، هدیه های آسمانی ، فارسی مهارت های خوانداری ،علوم  ، تفکر و پژوهش ، قرآن ، ریاضی ششم ابتدایی را در ادامه مطلب دانلود کنید.

۱ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۶:۰۴
علی اکبر تاجیک

 عزت نفس، ضامن موفقیّت در پیشرفت تحصیلی -آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

 عزت نفس عبارت است از احترام به خود، خود ارزشمند دانستن یا تصویری که شخص از خودش دارد. مسأله عزت نفس و مقوله ارزیابی مثبت از خود از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۳:۰۲
علی اکبر تاجیک

چرا برخی از دانش آموزان تنبل هستند؟آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

حقیقتاً دانش آموزان تنبل خشم اولیاء خود را بر می انگیزند لذا برخی از اولیاء مجبور می شوند که رفتارهای تندی در قبال آنها داشته باشند. و طوفانی از انتقادها و سرزنش ها را نثار فرزندان خود می کنند چیزی که چرخه ای از تنبلی را موجب می شود. اتخاذ شیوه های صحیح رفتاری با این دانش آموزان آن است که در آن صبر و آینده نگری و علت یابی و حمایتی باشد.

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۲:۵۸
علی اکبر تاجیک

مشکلی به‌نام اختلال در تمرکز دانش‌آموزان آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

دیکته که می نویسد، همیشه یکی دو کلمه جا می افتد یا نقطه های حروف را کم و زیاد می گذارد. کتاب و دفترهایش هم خیلی وقت ها در مدرسه جا می ماند یا گم می شود و همه باید دنبال آنها بگردند.

این وضع نه تنها پدر و مادرش را کلافه کرده که معلم های مدرسه را هم حسابی به دردسر انداخته است. با این حال، والدین او چندان توجهی به این شرایط ندارند و می گویند فرزندشان فقط کمی بازیگوش است.

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۲:۴۸
علی اکبر تاجیک

جهش ‌تحصیلی، ‌مفید برای با استعدادها مشکلی به‌نام اختلال در تمرکز دانش‌آموزان آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

http://gorgan.farafile.ir

میان کسی که نمره های خوب می گیرد و همیشه شاگرد اول است با کسی که استعدادهای ویژه دارد و تیزهوش است تفاوت مثل شب است و روز.

شاگرد اول ها دانش آموزانی پرتلاشند که البته استعداد هم دارند (و ممکن است تیزهوش هم باشند) و چون تلاش و استعداد را به هم می آمیزند موفق می شوند، اما آنها که با استعدادهای ویژه آفریده شده اند با کمترین تلاش به هدفشان می رسند.

اینها همان دانش آموزانی هستند که اگر بخواهند می توانند پایه های درسی را یکی در میان کرده و به کلاس های بالاتر جهش کنند بی آن که دچار افت تحصیلی شوند. با این حال بحث بر سر این بچه ها زیاد است؛ دانش آموزانی که عده ای این جهش ها را به نفع آنها و عده ای دیگر، آن را به ضررشان می دانند.

۱۰۷ نظر ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۲:۴۰
علی اکبر تاجیک

رمضان اسمى از اسماء الهى مى‏باشد و نبایست آن را ‏به تنهائى ذکر کرد مثلا بگوئیم، رمضان آمد یا رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد، یعنى ماه را باید به اسم اضافه نمود، در این رابطه به سخنان حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) گوش فرا مى‏دهیم:

هشام بن سالم نقل روایت مى‏نماید و مى‏گوید: «ما هشت نفر از رجال در محضر حضرت ابى جعفر امام باقر (علیهما السلام) بودیم، پس سخن از رمضان به میان آوردیم.

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۲۱:۵۰
علی اکبر تاجیک
ماه رمضان، معلم اخلاق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

انسان می تواند در ماه مبارک رمضان راه صد ساله را بپیماید و ماه تمام بشود و عیدی بگیرد از خدا. چه عیدی بگیرید؟ آدمیت. شاید هم این که روز اول شوال را اسلام عید قرار داده است برای همین باشد که ما به واسطه ماه مبارک به مقصود و مطلوب رسیدیم.

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۲۱:۲۳
علی اکبر تاجیک

فایل و مقالات کمیاب

http://gorgan.farafile.ir مدرسه مجازی

خلاصه ای از نرم افزار ها و محتواهای آموزشی وبلاگ را از اینجا یا از سربرگ بالای صفحه ببینید


وبلاگهای مفید در زمینه آموزشی
تعداد بسیار زیادی از وبلاگهای مفید در زمینه آموزشی را  با کلیک بر روی لینک بالا ببینید. 
۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۱۳:۳۷
علی اکبر تاجیک

نرم افزار جدول تناوبی عناصر آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

در این نرم افزار با کلیک برروی نماد هر عنصر با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن عنصر آشنا می شوید .

این نرم افزار برای اساتید و دانشجویان محترم شیمی و حتی دانش آموزان دبیرستانی بسیار جالب و مفید می باشد .

دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۱۲:۴۹
علی اکبر تاجیک

راهنمای ویندوز 7 (کاملا فارسی)

راهنمای فارسی ویندوز 7 - آموزش ابتدایی - علی اکبر تاجیک - خودنویس - آموزش و پرورش آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۱۲:۳۷
علی اکبر تاجیک

کاربرد نمودارها در آموزش - آموزش چند پایه - علی اکبر تاجیک - خودنویس آموزش و پرورش ضمن خدمت فرهنگیان مقاله آموزشی منابع آزمون اینترنتی مدیر آموزگار معاون آموزگار فیش حقوقی خودنویس علی اکبر تاجیک khodnevis tajik خودنویس گلستان مقالات آموزشی آموزش و پرورش گلستان گلستان اداره کل آموزش و پرورش گلستان دانلود دانلود مقاله آموزشی تحقیق کلاس ششم چند پایه دانلود سوال درس ششم ششم ابتدایی سوال پایه ششم سوال پایه پنجم سوال امتحان ابتدایی سوال مقطع ابتدایی نظام 633 633 336 3333 دانلود سوال ابتدایی aliakbar tajik ali akbar tajik تاجیک گرگان گرگان ریاضی ششم علوم ششم علوم تجربی ششم سوال اجتماعی دانلود نسخه جدید نرم افزار تولید محتوای آموزشی- نگارا نگارا دانلود نگارا نرم افزار تولید محتوای آموزشی مشکلات مدیر آموزگار نمونه سوال ابتدایی نمونه سوال ششم ابتدایی نمونه سوال امتحان نمونه سوال سوم ابتدایی دانلود کتاب های سوم ابتدایی جدید راهنمای سوم ابتدایی جدید روش تدریس سوم ابتدایی توصیفی سوم ابتدایی کتابهای درسی سوم ابتدایی بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی هدیه های آسمان نرم افزار آموزشی

علم آمار یکی از شاخه های علوم ریاضی است که به مطالعه و بــررسی داده های آماری می پردازد.

منظور از داده های آماری مجموعه هایی از اعداد است که در جریان اندازه گیری ها و شمارش هایی حاصل شده اند. دانشمندان و کارشناسان با مطالعه و بررسی داده های آماری می توانند اطلاعات مختلفی در مورد موضوع تحقق خود بدست آورند. اینگونه تحلیل های آماری رکن اصلی بسیاری از رشته های علمی بویژه علوم اجتماعی را تشکیل می دهند. همچنین برنامه ریزی های مختلف در امور اجتماعی و اقتصادی بدون استفاده از آمار و تحلیل ها آماری ممکن نیست.

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۰:۴۱
علی اکبر تاجیک

کمک به کودک خود در آموختن ریاضیات - علی اکبر تاجیک -چند پایه ششم ابتدایی

بسیاری از اولیا برای کمک به کودک خود در آموختن ریاضیات ، سعی میکنند به روشهای گوناگون متوصل شوند تا مفاهیم پیچیده ی ریاضی را به او بیاموزند . برای اینکه کودک بهترین کمک را دریافت کند ، باید هدف را ایجاد اشتیاق هرچه بیشتر در نظر گرفت و سعی کرد تا آنجا که ممکن است فشار را کاهش داد . انگیزه ی یادگیری را با نشان دادن کاربرد گسترده ریاضی در زندگی روزمره و اینکه خود اولیا احساس منفی خود را از ریاضی به کودک القا نکنند ، می توان قوی تر ساخت .

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۰:۳۲
علی اکبر تاجیک
۰ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۰:۲۵
علی اکبر تاجیک
۱ نظر ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۰:۲۱
علی اکبر تاجیک