خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

الف) تعامل بین معلم و دانش آموز (تعامل یک به یک)

        این تکنیک می طلبد دانش آموزان به صورت زوجی سازماندهی گردند. هر زوج به ایفای نقش می پردازند. یکی از دانش آموزان نقش معلم و دیگری نقش یادگیرنده را ایفا می کند. معلم، سوال می پرسد، ارائه تکلیف کرده یا دستورالعملی صادر می کند، یادگیرنده باید به سوال پاسخ داده یا از دستورالعمل پیروی کند؛ سپس، نقش ها . . .

۰ نظر ۱۲ آذر ۹۱ ، ۲۰:۱۹
علی اکبر تاجیک

حفظ کن و فراموش کن

یک سال درس و مشق می خوانند، اما یک هفته پس از امتحان آخر سال، دیگر چیزی را به یاد نمی آورند، این حکایت درس خواندن این روزهای دانش آموزان و دانشجویان کشور است، سیستم آموزشی آنها را طوری تربیت کرده که فقط شب امتحان درس می خوانند و نتیجه این برنامه ریزی اشتباه سبب شده که دانش آموزان مسائل درسی خود را آن طور که باید و شاید یاد نگرفته و با حفظ کردن محتویات کتاب درسی فقط برای به دست آوردن نمره قبولی تلاش کنند، به گفته کارشناسان، متناسب نبودن محتویات کتاب های درسی با زمان آموزش و تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس درس از علل بروز چنین مشکلی در نظام آموزشی کشور است.

۰ نظر ۰۱ آذر ۹۱ ، ۱۳:۵۰
علی اکبر تاجیک