خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است

«نظم و انضباط» برای بعضی از جوانان و نوجوانان واژه ای تعریف نشده و بی معنا است و کاربردی برای آن نمی یابند! اما برای گروهی دیگر، خروج از چهارچوب نظم و انضباط ناخوشایند و آزاردهنده است. گروه دوم نظم و انضباط را چگونه آموخته اند و رفتار والدین با آنها چگونه بوده که نظم را به جزیی انفکاک ناپذیر از زندگی آنها بدل کرده است.

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۰ ، ۲۱:۳۳
علی اکبر تاجیک