خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

زمانی که فرزند نوجوان شما تا پاسی از روز میخوابد و زمانی هم که بیدار میشود کسل و خسته است و عموما بد خلق بوده و احساس دلتنگی میکند… خودش را در اتاقش پنهان میکند و از حضور در جمع اجتناب میکند ….

ایا فردی با چنین خصوصیاتی را نوجوان می نامند؟؟

۰ نظر ۱۹ بهمن ۹۰ ، ۱۳:۳۹
علی اکبر تاجیک